Datorspel och träning av hjärnan

Ända sedan det första dataspelet utvecklades, år 1952, i form av ett enkelt luffarschack, har dataspel världen över revolutionerat spelvärlden med spännande teman och effekter! Dataspel går idag även att spela med VR-teknik eller Virtual Reality. Tekniken innebär att man upplever dataspelen med slutna glasögon som ger spelaren en helt ny dimension. Dataspel visar sig ge en enormt bra utveckling och stimulans för hjärnan.

Billig el när man spelar effektiva dataspel för hjärnan

Forskning och studier världen över visar att dataspel förbättrar hjärnan och man får en bättre förmåga att lösa problem, bli mer snabbtänkt och man kan träna upp reaktionsförmågan till en högre nivå. Man vet enligt studier att dataspel ger positiva effekter på hälsan , ger ett bättre socialt samspel, förbättrar språk och triggar glädjehormoner. Spelar man mycket dataspel kan det gå åt mer el i hemmet. Det kan vara svårt att välja vilket elbolag man vill ha till en bra el. Då kan man med fördel hitta och jämföra ett flertal elleverantörer med smart och billig el på en och samma hemsida!

World of Warcraft – ett multispel för hjärnan

Ett av världens mest kända, största och hjärnstimulerande spel är World of Warcraft (WoW). Man spelar olika avatarer med fantasytema som Druids, Hunters, Demon Hunters och många fler, samt att man rör sig mellan ett flertal kontinenter. Spelet har varje år så kallade ”expansions” där nya världar skapas som man kan teleportera sig till, eller resa till med exempelvis en båt. Spelet spelas av nästan 13 miljoner människor världen över. En spännande forskningsstudie från North Carolina State University visar att när man låtit personer över 60 år spela WoW har deras kognitiva förmågor förbättrats avsevärt, samt att de utvecklat ett bättre minne. I spelet möter man många andra spelare med sina avatarer, man deltar även i så kallade ”raider”. I Word of Warcraft utvecklar man även en bättre ledarförmåga då man i många fall kan bli slumpmässigt utvald som ledare i gruppraider. En annan stor fördel med World of Warcraft är att man tar på sig olika uppgifter och uppdrag för att lösa problem. På så sätt uppgraderar man sin avatar till högre nivåer eller ”levels”. Det finns få spel som är så stimulerande och underhållande som World of Warcraft, samt att man får en kreativ stimulans i vardagen genom detta unika spel.

Rekommenderade artiklar